Dataskyddsmeddelande

Dataskyddsmeddelande

Personuppgiftsansvarig

Byggfirma J. Grönqvist (1810250-7)
Senare i denna rapport Företag

Person som ansvarar för dataskyddsfrågor och/eller kontaktperson

Jan Grönqvist
0505112039
jan.gronqvist@elisanet.fi

Registerets namn

Byggfirma J. Grönqvist kund- och marknadsregister

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att hantera kundrelationen, såsom kundens namn och kontaktinformation samt användarinformation om tjänsten. Vi samlar in personuppgifter från registrerade personen själv samt från andra offentliga register som upprätthålls av myndigheter och från andra externa källor, såsom handelsregistret eller andra liknande offentliga företagsregister. Dessutom samlar vi in information om dem som fyller i kontaktformulär och använder dem för ändamål som nämns ovan i samband med att upprätthålla kundrelationen.

Ändamål med användningen av personregistret och grund för behandling

Personuppgifter behandlas inom gränserna som tillåts av gällande lagstiftning för att testa onlinetjänsten, hantera kundrelationen samt tillhandahålla information och rådgivning om tjänsterna. Vi kan använda uppgifter från registrerade personer för att samla in användarstatistik och analysera dem. Insamlad information används även för marknadsföringskommunikation. Behandlingen av personuppgifter för marknadsföringskommunikation grundar sig på samtycke som ges av personen som använder kontaktformuläret. Direktmarknadsföring avslutas på begäran från kunden. Personen kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela den angivna kontaktpersonen ovan. Behandlingen av personuppgifter kan vara nödvändig för att genomföra de berättigade intressena i kundrelationen mellan Företaget och den registrerade personen. Företaget har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter i marknadsförings-, service- och kundanalyser samt tjänsttestning. Marknadsföringsändamål kan också innefatta profilering. Den registrerade personen har då rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlare

Endast personer ansvariga för kundrelationshantering och marknadsföring har tillgång till personuppgifter.

Utlämnande av information

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje parter och överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för teknisk genomförande av tjänsten. Vid eventuell överföring och utlämnande av data kommer nivån av dataskydd som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder att iakttas.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens terminalenhet. Cookies innehåller en anonym, unik identifierare som möjliggör att vi kan identifiera och räkna de olika webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med att använda cookies och liknande tekniker är att analysera och vidareutveckla våra tjänster för att bättre betjäna användarna samt rikta reklam. Användaren kan förhindra användningen av cookies eller ta bort cookies från webbläsarinställningarna.

Registerkydd

Vi skyddar personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska metoder. Uppgifter samlas in i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska dataskyddsåtgärder. Databaser och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade utrymmen, och endast vissa, förutbestämda personer har tillgång till uppgifterna.

Lagringstid och bortskaffande av personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge de behövs för ändamålet för vilket de samlades in och behandlades, eller för att fullgöra avtalet, eller så länge lag och föreskrifter kräver det. Efter detta kommer personuppgifterna att förstöras på ett lämpligt sätt.

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade personen har följande rättigheter:

  1. På begäran har den registrerade personen tillgång till sina personuppgifter inom de gränser som tillåts av företagshemligheter och interna bedömningar. Begäran om inspektion måste skickas till den ovan nämnda kontaktpersonen skriftligen och underskriven, och personen måste identifiera sig på ett pålitligt sätt.
  2. Den registrerade personen kan begära rättelse av uppgifter om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga.
  3. Den registrerade personen kan begära att uppgifter raderas om det inte finns någon grund för behandlingen enligt dataskyddslagstiftningen och oberoende av personens samtycke.
  4. Den registrerade personen har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om riktigheten eller lagligheten av uppgifterna så kräver, eller i enlighet med rätten att invända, om personen begär att behandlingen av personuppgifter begränsas endast till lagring av uppgifter.
  5. Den registrerade personen har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter för direktmarknadsföringsändamål baserat på företagets berättigade intresse.
  6. Den registrerade personen kan begära att uppgifterna överförs till en annan registeransvarig om det är säkert och tekniskt möjligt.
  7. Den registrerade personen måste skicka förfrågningar om sina rättigheter skriftligen eller via e-post med följande kontaktuppgifter:

Byggfirma J. Grönqvist
Besiktning/annan begäran om personuppgifter
jan.gronqvist@elisanet.fi

Företaget kommer att svara på förfrågningar inom 1 månad från det att förfrågan gjorts, om det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Snabb åtkomst

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig så snart som möjligt!

Ring